Konvertering av direkt-el-hus

Från och med i år har det tagit riktig fart med konverteringar av direkt-el-hus. Vi på Bergvärvärmespecialisten får in mer än en konvertering i veckan. Det gör att vi börjar känna oss varma i kläderna och nu även kan kalla oss för Konverteringsspecialisten. Fråga gärna efter referenskunder!

Vad är direktverkande el?
Direktverkande elvärme innebär att elvärme tillförs det värmda utrymmet utan mellanliggande värmelagring och utan värmebärare. Detta berättigar till konverteringbidrag.

Det här kan du söka stöd för:
Materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare samt skorsten och utrustning för värmeackumulering vid installation av värmepump och  dessutom arbetskostnaden för installation av utrustningen som ligger till grund för bidraget. Stöd lämnas med högst 30 % av den stödberättigande kostnaden och max 30 000 kronor per lägenhet eller bostadsanknuten lokal. Du ansöker hos länsstyrelsen. Stödet lämnas för konverteringar som påbörjas och slutförs under tiden 1 januari 2006 till 31 december 2010.

Ny hemsida

Bergvärmespecialisten Sverige AB har fått en ny hemsida. En ny, uppdaterad och förbättrad variant med utökade funktioner och information som saknats tidigare. Den gamla hemsidan var en stor förbättring när den kom men det var nu hög tid att ta ett nytt grepp.