Varför Thermia?

Driftsäkerheten
Att installera bergvärme är en långsiktig investering. Den ska vara tryggheten som ger ett skönt inomhusklimat med största möjliga besparing, år för år, dag för dag, minut för minut. En bekväm lösning du nästan kan glömma bort att du har.

Högteknologi
Vi tycker att Thermia länge varit pionjärer inom bergvärme. För mer än 30 år sedan konstruerade dom den första värmepumpen med inbyggd varmvattenberedare, och än i dag presenterar Thermia ny teknik som hjälper till att höja sänka energikostnaden mer än konkurrenterna

Återförsäljarnätet
Men det räcker inte att enbart leverera en produkt med den mest innovativa tekniken och den högsta kvaliteten – det krävs även att installationen görs med samma kunnande för att du ska få en optimal helhetslösning.

Teknik för högre årsverkningsgrad

Det är flera av Thermias lösningar som bidrar till en högre årsverkningsgrad (årsverkningsgrad är det genomsnittliga förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi under en jämförelseperiod av ett år). Thermias Diplomat Optimum G3 sänker dina uppvärmningskostnader med mer än 75 procent!

Effektiv scrollkompressor
Hjärtat i Thermias värmepumpar är en specialutvecklad scrollkompressor. Det unika är att den har hög verkningsgrad även vid produktion av värme och varmvatten över 40°C. En annan fördel är att den innehåller färre rörliga delar än en konventionell kompressor. Det sänker ljudnivån och ökar livslängden.

Reglerutrustning för optimal drift
Uppdraget för reglerutrustningen är att styra och samordna värmesystemet så du får bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad.Thermia Diplomat Optimum/Optimum G3 använder sig av en teknik som reglerar tillförseln av värme redan vid källan i stället för i husets värmesystem. Denna lösning ger en årlig besparing på upp till 15 procent jämfört med en traditionell teknik.

Varmare varmvatten
Thermias Diplomat Optimum G3 värrmer tappvarmvattnet upp till 85 grader jämfört med 55 grader med traditionell teknik.

Låg ljudnivå
Thermias Diplomat/Duo/Atec, alla modeller, är extremt tysta i förhållande andra värmepumpar som vi stött på. Det bidrar förstås till helhetsintrycket.