Tillbehör

Här kan du läsa om alla våra tillbehör som kan kombineras med våra produkter för att t ex underlätta skötsel av fläktkonvektorer eller ge dig möjlighet att styra och övervaka din värmepump via Internet.

franluftsmodul-varmepump

Thermia Vent

Thermia Vent är en så kallad frånluftsmodul – ett effektivt komplement som använder husets frånluft för att värma köldmedievätskan i din värmepump. På så sätt återvinns värme som annars hade gått till spillo samtidigt som värmepumpens verkningsgrad ökar; värdefullt för vår miljö och bra för din ekonomi.

online

Thermia Online

Med tillvalet Thermia Online kan du styra och övervaka din värmepump via närmsta dator med internetuppkoppling. Sänk inomhustemperaturen när du åker bort på semester och höj den via internet lagom till att du kommer hem. Logga in