Frågar och svar

Fråga: Kan man köra kyla i ett befintligt radiator- eller golvvärmesysstem?
Svar: Vad det gäller kyla så rekommenderar vi ett separat system med 1-2 fläktkonvektorer typ Aermec UL 26. Pris ca 14 000:-/st
Fråga: Tar värmen slut om även grannarna borrat?
Svar: Nej, den värme som värmepumpen utnyttjar är solenergi som är förnyelsebar. Dock ska ett avstånd på minst 20 meter finnas mellan grannars borrhål
Fråga: Om jag vill behålla kamin, kakelugn etc., gör det att min värmepump drar mindre el?
Svar: Att elda ger naturligtvis ett värmetillskott till huset vilket gör att värmepumpen drar mindre energi, förutsatt att värmepumpens reglerutrustning är rätt inställd och justerad därefter
Fråga: Går det att ansluta solpanel, hur bra är det?
Svar: Naturligtvis går det, och här finns många olika alternativ; allt från enkla till mer komplicerade lösningar, vilka alla ger ett mindre tillskott av energi. Dock dröjer det nog 5-10 år innan det blir kommersiellt gångbart
Fråga: Hur mycket måste jag styra (ställa in värden) på värmepumpen under normal drift?
Svar: Efter att injustering vid installation gjorts behöver inga inställningar göras
Fråga: Kan jag få fuktproblem i källaren när jag slutar elda i pannan?
Svar: Man kan enkelt ställa in reglerdatorn på värmepumpen så att den ger en liten mängd värme till källaren även under sommaren – det håller fukten borta. Många av våra kunder kompletterar med en fläktkonvektor som sprider värmen i källaren
Fråga: Hur mycket kostar det att konvertera från direktverkande el till vattenburet värmesystem?
Svar: Det kostar c:a 7 500:- brutto och ca 5 000:- efter ROT- och konverteringsbidrag per radiator. Många av våra kunder väljer en fläktkonvektor Aermec UL som sprider värmen i källaren för runt 8 500:-/st.
Fråga: Hur djupt borrar man för att installera en värmepump?
Svar: Borrhålets djup bestäms av hur mycket energi du måste utvinna för att värma ditt hus. Ju mera värme som behövs, desto djupare måste borrhålet bli. Man kan enkelt säga, stort och gammalt hus – djupt borrhål, litet nybygge – grunt borrhål. Vi räknar fram borrhålsdjupet med hänsyn tagen till ditt energibehov och värmepumpsanläggningens specifikationer.