Våra telefoner

Äntligen fungerar våra telefoner igen!

Vi tackar våra kunder för visat tålamod,

då vi har varit väldigt svåra att nå.

Våra vanliga telenfonnummer är:

Manne  08 – 41009400

Sten-Åke  08 -41009405